IRAAL logo
BALL AN CHUMAINN

Oifigigh Feidhmiúcháin Náisiúnta agus Ball Cumainn an IRAAL

Buaileann Coiste Feidhmiúchán Náisiúnta an IRAAL le chéile in aghaidh na ráithe, agus reáchtáiltear Cruinniú Cinn Bhliana i mí na Samhna gach bliain go hiondúil.

Iker Erdocia
Uachtarán: Iker Erdocia
 

Ollamh Cúnta https://www.dcu.ie/salis/people/Iker-Erdocia-Iniguez.shtml

Scoil an Léinn Teangacha Feidhmeacha agus Idirchultúrachais Fheidhmigh

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

@Iker_Erdocia

Rúnaí Feidhmiúcháin: Emma Riordan

 

Múinteoir Teanga Ollscoile na Gearmáinise agus Oifigeach Foghlama agus Múinteoireachta le haghaidh na Scoile Teangacha, Litríochtaí agus Cultúir i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

@EmmaTRiordan

Qǐ Zhāng

Cisteoir: Qǐ Zhāng


Ollamh Cúnta 

https://www.dcu.ie/salis/people/qi-zhang

Scoil an Léinn Teangacha Feidhmeacha agus Idirchultúrachais Fheidhmigh

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Caitríona Osborne

Comhordaitheoir na Meáin: Caitríona Osborne

 

Ollamh Cúnta: https://people.ucd.ie/caitriona.osborne

Institiúid an Léinn Shínigh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Silvia Benini

Eagarthóir Suímh Gréasáin: Silvia Benini

 

Taighdeoir Sinsearach

Scoil na Teangacha agus na Teangeolaíochta Feidhmí

Ollscoil Luimnigh

@silviabnn

Sal Consoli

Eagarthóir Nuachtlitreach: Sal Consoli

 

Leachtóir in Oideachas Teanga

Moray House – Scoil an Oideachais

University of Edinburgh

@sal_consoli

Colin Flynn

Comhordaitheoir Eachtra/Tionscnaimh: Colin Flynn

 

Ollamh Cúnta https://www.dcu.ie/fiontarscoilnagaeilge/people/colin-flynn

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

@ColinJFlynn1

Susanna Nocchi

Comhordaitheoir Duaiseanna Iarchéime agus GSL: Susanna Nocchi

 

Léachtóir: https://www.dit.ie/llss/people/languages/staffarticles/name102961en.html

Scoil na dTeangacha, Dlí agus na hEolaíochtaí Sóisialta

Ollscoil Teichneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

@nocchi_susanna

Inmaculada Gómez Soler

Ionadaí Foirne Eagarfhocail TEANGA: Immaculada Gómez Soler

 

Ollamh Cúnta Spáinnise agus Teangeolaíocht Fheidhmeach

https://www.dcu.ie/salis/people/inmaculada-gomez-soler

Scoil an Léinn Teangacha Feidhmeacha agus Idirchultúrachais Fheidhmigh

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.