IRAAL logo
PAST EVENTS

Seo a leanas cartlann d’fhógraí imeachta idir 2002-anois.  Is féidir achomaireacht imeachta agus sleamhnáin a íoslódáil trí na cnaipí gorma taobh leis an gcuntas a úsáid.

2021

An 25 Samhain, – Comhdháil Bhliantúil an IRAAL agus AGM

Teangeolaíocht a Chur i bhFeidhm san 21ú hAois

An 16 Meán Fómhair

 

Gníomhaíochas Digiteach: dúshláin agus deiseanna le foghlaim teanga, Dr Katerina Zourou

An 25 Feabhra

Seimineár Gréasáin IRAAL-SAALinBiH i bpáirt le chéile

An 6 Márta

 

Seoladh leabhair

Taighde Gnímh Taiscéalaíoch: Scéalta Múinteoirí Neipealach

2020

An 11 Nollaig

Teangeolaíocht corpais agus uirlisí phróiseála theanga nádúrtha i measúnacht ar sholéiteacht téacs, Dr Anna Bączkowska (University of Łódź, Poland)

An 27 Samhain 

Imeacht 2020 IRAAL

An 2 Deireadh Fómhair

 

Taighde agus múinteoireacht i dTeangeolaíocht Fheidhmeach: An tionchar atá ag an bpaindéim COVID-19 orainn

Dr Iker Erdocia (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)

An 2 Iúil

Teanga i ngéarchéim sláinte: ag déanamh do bhealach trí Covid-19 in Éirinn ilteangach (seimineár gréasáin)

Dr John Walsh (Ollscoil na Gaillimhe); Dr Stanislava Antonijevic (Ollscoil na Gaillimhe); Dr Annie Asgard (Scoil Náisiúnta Claddagh); Dr Cassie Smith-Christmas (Ollscoil na Gaillimhe)

An 11 Meitheamh

 

Aonteangachas: eipidéimeolaíocht, stair an dúlra, láimseáil agus cosc.

Dr Thomas H Bak

University of Edinburgh

An 28 Bealtaine


Teanga, Tuiscint agus na Meáin: céard go díreach atá déagóirí i mBaile Átha Cliath á dhéanamh?

Dr Stephen Lucek, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An 6 Aibreán

 

Comhthionscnamh an IRAAL – SAALinBiH: An chéad seimineár gréasáin dírithe ar an malartú de thaithí i múinteoireacht teanga agus taighde.

Dr Laura Incalcaterra McLoughlin, Ollscoil na Gaillimhe

Dr Alma Jahic Jasic agus Dr Tanja Pavlovic, University of Tuzla, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin.

An 13 Feabhra

 

Dr Teresa Lynn, Comhalta Taighde ag ADAPT, Ionad an Taighde in Ollscoil Chathair, Bhaile Átha Cliath, Teangeolaíocht le haghaidh Teicneolaíocht Teanga

An 10 Feabhra

 

Dr Emma Riordan, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Cumas Oide Teanga Ardoideachais (COTA): tionscnamh náisiúnta le haghaidh forbairt phroifisiúnta leanúnach oidí in ardoideachas.

2019

An 12 Nollaig

 

Dr Erika Piazzoli, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Múinteoireacht teanga ghníomhúil agus dráma próisis: Taighde, teoiric agus cleachtas.

An 20 Márta

 

Dr John Walsh & Dr Stanislava Antonijević, Ollscoil na Gaillimhe, Gaillimh Ilteangach – Dúshláin agus Deiseanna

An 25 Feabhra

 

Dr Marina Artese, Centro linguistico d’Ateneo (University Language Centre), Università di Bologna, an Iodáil, Comhleabhar an CEFR: an cur chuige atá dírithe ar an nGníomh ar son féiniúlacht idirchultúrachais sa seomra ranga dara teanga.

An 24 Eanáir

 

Dr Jennifer Martyn, Scoil an Léinn Teangacha Feidhmeacha agus Idirchultúrachais Fheidhmigh, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Comhéadan féiniúlachta an fhoghlaimeora agus idé-eolaíocht teanga: An Cás d’fhoghlaim teanga iasachta sa mheánscoil in Éirinn.

2018

An 24 Samhain

 

Comhdháil Bhliantúil IRAAL, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Teangeolaíocht Fheidhmeach agus Straitéisí Teanga: Cleachtais agus Beartais

An 10 Bealtaine

 

Dr Carlotta Sparvoli, School of Asian Studies, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, dímrí fhoghlamtha: An Cás de Shealbhú Comhréire Sínise

An 26 Márta

 

Professor David Singleton ‘Ilteangachas, il-cumas agus an (méid áirithe) idirghníomhaíocht idir córais teanga san intinn (Léacht Speisialta a léiríonn an bronnadh de Lifetime Honorary Membership / Ballraíocht Oinigh Saoil an AILA)

An 8 Márta

 

Dr Keita Kikuchi, ‘Cad atá riachtanach dúinn a thuiscint faoi spreagadh agus díspreagadh i bhfoghlaim teanga?
An 1 Feabhra

 

An tOllamh Theresa Lillis, ‘Litearthacht Acadúil’: iniúchadh ar thionscadal claochlaitheach.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.